S. Ševčukas: jei visi gerbtų žmogaus teises, nebūtų pasaulyje karų

gerbtuRugpjūčio 15-oji, kai lotynų apeigų katalikai visame pasaulyje šventė M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmę, Ukrainoje buvo 173-oji karo diena.

Ir toliau dreba Ukrainos žemė, verkia ir kenčia jos žmonės, savo kasdienėje vaizdo žinioje kalbėjo graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Jis paminėjo Bachmutą, kuris pastarosiomis dienomis yra tapęs intensyviausių rusų puolimų tikslu. Kiekvieną dieną ir naktį bombarduojami Charkivas ir Mykolajivas. Tačiau Ukraina laikosi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi, Ukraina gina žmogaus orumą ir jo teisę į gyvybę.

Toliau savo žinioje arkivyskupas kalbėjo apie žmogaus teisų principą, kuris yra ir turi būti kiekvienos šalies visuomenės ir tarptautinės bendruomenės darnaus sambūvio pamatas. Arkivyskupas priminė 1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Organizacijos iškilmingai paskelbtą Žmogaus teisių deklaraciją. Popiežius šv. Jonas Paulius II šią deklaraciją pavadino „milžinišku šuoliu žmonijos moralinės pažangos kelyje“.

Bažnyčia moko, tęsė arkivyskupas, kad žmogaus teisės nekyla iš išorės. Joks valdovas, įstatymų leidėjas ar kokia nors žmogiška institucija negali suteikti žmogaus teisių. Žmogaus teisių šaltinis yra pats Dievas, sukūręs žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą ir apdovanojęs jį neprilygstamu orumu. Todėl krikščioniškoji žmogaus orumo doktrina teigia, kad žmogaus teisės yra visuotinės, neliečiamos ir neatimamos. Žmogaus teisės priklauso visiems asmenims, nepriklausomai nuo kilmės, rasės ar etninės priklausomybės, pilietybės, religinių ar politinių įsitikinimų. Visi žmonės turi neliečiamas teises jau vien dėl to, kad priklauso žmonių giminei. Kiekvienas asmuo, nesvarbu, ar jis yra emigrantas, karo belaisvis ar civilis karo veiksmų metu, turi neliečiamas žmogaus teises, kurių niekas neturi teisės atimti. Jei šiandien visi žmonės šitaip suvoktų žmogaus teises, nebūtų pasaulyje jokių konfliktų ir karų, sakė arkivyskupas.

Antroje pirmadienį paskelto įrašo dalyje Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas prašė melstis už sužeistuosius, visų pirma už karius, kurie buvo sužeisti gindami tėvynę. „Žinokite, kad ligoninės lovoje, nesate vieni, kad Viešpats Dievas yra su jumis“, – patikino arkivyskupas ir taip pat tarė padėkos žodį visiems, kas gydo, slaugo ir globoja sužeistuosius.

„Dieve, išgirsk mūsų sūnų ir dukterų šauksmą, verksmą ir skausmą. Nušluostyk ašaras nuo verkiančiųjų veidų. Savo gydančia ranka paliesk sužeistų Ukrainos dukterų ir sūnų žaizdas. Pagydyk juos ir suteik taiką Ukrainai taiką“, – meldė arkivyskupas. (jm / ugcc.ua / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode