Žalumos miestuose nemažės

nemazes2021 m. kovo mėn. priimtas naujos redakcijos Želdynų įstatymas.

Jame nustatytas naujas parkų ir skverų plotų miestuose normos apskaičiavimas. Dabar ji bus skaičiuojama artimesniu atstumu nuo gyvenamųjų namų – 1 km. (Anksčiau skaičiuota 3 km atstumu). Taigi skaičiuojant 1 km atstumu, norma vienam gyventojui padidinta iki 12 kvadratinių metrų (anksčiau buvo 8-10 kv. m.)

Žaliųjų plotų kiemuose trūkumą bus galima kompensuoti vertikaliais želdynais ant pastatų, bet tik iki 5 proc. reikiamo užželdinimo.

Įvesta 10 proc. žaliojo ploto norma didelių miestų pagrindinio centro zonoje, ko iki šiol nebuvo.

Žaliojo ploto galima nepaskirti tik pramonės ir sandėliavimo teritorijose ir tik tokiu atveju, jeigu netoliau kaip 50 m. yra rekreacinės paskirties miškas ar parkas.

Savivaldybės interneto svetainėje turės paskelbti viešai informaciją (kvadratiniais metrais), kiek yra parkų ir skverų jų teritorijose. Į tą skaičių neįeis pakelių želdiniai ar kiemų medžiai. Tai leis gyventojams pasitikrinti, ar viešosiose erdvėse pasodinta pakankamai parkų, gėlynų ir vejų.

Savivaldybių vykdomosios institucijos privalo ne rečiau kaip kartą per 5 metus patikrinti, ar savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose priklausomųjų želdynų normos įvykdytos.  Jeigu jų trūksta, turės paskirti teritorijas parkų ir skverų įkūrimui.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode